ขอเชิญพุทธศานิกชนผู้ใจบุญทุกท่าน กราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และบูชาวัตถุมงคล เสาร์ไม้โบสถ์เก่า 100ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ณ.วัดลาดหวาย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ หรือโทรติดต่อสอบถามที่วัดโดยตรงที่เบอร์ 081-741-0270 หรือ 085-990-1847


ขอเชิญบูชาวัตถุมงคล

ของ วัดลาดหวาย

ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

ทำมาน้อยมาก

ใครมีนับว่าเป็นผู้ที่มีบุญมาก

เพราะทำมาน้อยมากหมดแล้วหมดเลยครับ

ติดต่อบูชาได้โดยตรงที่วัดโดยตรงครับ

เบอร์โทร

081-741-0270

085-990-1847

  

(Root) 201225_48123.jpg 

(Root) 201225_48581.jpg(Root) 201225_48731.jpg 

  (Root) 201225_49110.jpg (Root) 201225_49149.jpg 

 (Root) 201225_48865.jpg (Root) 201225_49008.jpg

(Root) 201225_48786.jpg 

 (Root) 201225_49208.jpg (Root) 201225_49261.jpg

(Root) 201225_49349.jpg (Root) 201225_49399.jpg

(Root) 201225_49565.jpg (Root) 201225_49607.jpg

(Root) 201225_49467.jpg (Root) 201225_49518.jpg

(Root) 201225_48457.jpg (Root) 201225_48529.jpg

   (Root) 201225_48303.jpg

   (Root) 201225_49745.jpg

(Root) 201225_48252.jpg

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ใจเป็นพุทธ

กราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

และบูชาวัตถุมงคลเสาร์ไม้โบสถ์เก่า100ปี

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

ณ.วัดลาดหวาย

ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ

โทร.081-741-0270

       085-990-1847 

(Root) 201225_48360.jpg

(Root) 201225_48403.jpg 

วัตถุมงคลของสมเด็จโต

มึที่วัดอยู่ไม่กี่องค์

(Root) 201225_48786.jpg (Root) 201225_48786.jpg

ของดีทำมาน้อยมากครับ

รีบบูชาด่วน

ติดต่อทางวัดโดยตรง

081-741-0270

 085-990-1847