ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระ"พระพุทธลีลามงคล มหาชนอภิปูชนีย์"สูง 9 เมตร 9 นิ้ว หล่อวาระที่ 3 ณ.วัดอ้ออีเขียว ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี กำหนดงาน วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557(ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6) เวลา 15.39 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร วันอาทิตย์ 11 พฤษภาคม 2557(ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6)เวลา 16.39 น.พิธีเททองหล่อพระ"พระพุทธลีลามงคล มหาชนอภิปูชนีย์"ในการนี้ จำเป็นต้องใช้ทองเหลืองสำหรับเททองหล่อองค์พระ ใช้เงินงบประมาณ 3,000.000 บาท ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมบริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพทองเหลือง ร่วมสร้างพระพุทธลีลามงคล มหาชนอภิปูชนีย์ ให้สำเร็จลุล่วง อันเป็นมหากุศลและยังเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาสืปไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าอาวาส โดยตรงที่เบอร์ 086-173-2527

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระ

"พระพุทธลีลามงคล มหาชนอภิปูชนีย์"

สูง 9 เมตร 9 นิ้ว

หล่อวาระที่ 3

ณ.วัดอ้ออีเขียว ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

กำหนดงาน

วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557(ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6)

เวลา 15.39 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

วันอาทิตย์ 11 พฤษภาคม 2557(ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6)

เวลา 16.39 น.พิธีเททองหล่อพระ

"พระพุทธลีลามงคล มหาชนอภิปูชนีย์"

ในการนี้ จำเป็นต้องใช้ทองเหลืองสำหรับเททองหล่อองค์พระ

ใช้เงินงบประมาณ 3,000.000 บาท

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมบริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพทองเหลือง

ร่วมสร้างพระพุทธลีลามงคล มหาชนอภิปูชนีย์ ให้สำเร็จลุล่วง

อันเป็นมหากุศลและยังเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาสืปไป

หรือติดต่อสอบถามเจ้าอาวาส

โดยตรงที่เบอร์ 086-173-2527 

(Root) 201333_80659.jpg

 

(Root) 201333_81062.jpg (Root) 201333_81034.jpg

 

(Root) 201333_80622.jpg

 

(Root) 201333_80897.jpg (Root) 201333_80926.jpg

 

(Root) 201333_80952.jpg (Root) 201333_81001.jpg

 

(Root) 201333_80726.jpg

 

(Root) 201333_80756.jpg (Root) 201333_80785.jpg

 

(Root) 201333_80821.jpg (Root) 201333_80859.jpg

 

(Root) 201333_80507.jpg

  

(Root) 201333_80594.jpg (Root) 201333_80563.jpg

 

(Root) 201333_81099.jpg

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระ

"พระพุทธลีลามงคล มหาชนอภิปูชนีย์"

สูง 9 เมตร 9 นิ้ว

หล่อวาระที่ 3

ณ.วัดอ้ออีเขียว ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

กำหนดงาน

วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557(ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6)

เวลา 15.39 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

วันอาทิตย์ 11 พฤษภาคม 2557(ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6)

เวลา 16.39 น.พิธีเททองหล่อพระ

"พระพุทธลีลามงคล มหาชนอภิปูชนีย์"

ในการนี้ จำเป็นต้องใช้ทองเหลืองสำหรับเททองหล่อองค์พระ

ใช้เงินงบประมาณ 3,000.000 บาท

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมบริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพทองเหลือง

ร่วมสร้างพระพุทธลีลามงคล มหาชนอภิปูชนีย์ ให้สำเร็จลุล่วง

อันเป็นมหากุศลและยังเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาสืปไป

หรือติดต่อสอบถามเจ้าอาวาส

โดยตรงที่เบอร์ 086-173-2527

 

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code