ตรุษจีน 2557 ต้องไปงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา 2557และงานฉลองสมณศักดิ์พัดยศณ.วัดโป่งยอ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 30-31 มกราคม 2557 งานฉลองสมณศักดิ์1-11 กุมภาพันธ์ 2557 งานปิดทองฝังลูกนิมิต รวมงาน 13 วัน 13คืนมหรสพจัดเต็ม ร้านค้าทางวัดจัดเองหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง 087-154-4612

ตรุษจีน 2557 ต้องไปงานปิดทองฝังลูกนิมิต

ผูกพัทธสีมา 2557

และงานฉลองสมณศักดิ์พัดยศ

ณ.วัดโป่งยอ

ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

30-31 มกราคม 2557 งานฉลองสมณศักดิ์

1-11 กุมภาพันธ์ 2557 งานปิดทองฝังลูกนิมิต

รวมงาน 13 วัน 13คืน

มหรสพจัดเต็ม ร้านค้าทางวัดจัดเอง

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง

087-154-4612

(Root) 201372_81262.jpg

 

(Root) 201372_81296.jpg

 

(Root) 201372_81326.jpg

 

(Root) 201372_81375.jpg

 

(Root) 201372_81463.jpg

 

(Root) 201372_81413.jpg

 

(Root) 201372_81501.jpg 

ตรุษจีน 2557 ต้องไปงานปิดทองฝังลูกนิมิต

ผูกพัทธสีมา 2557

และงานฉลองสมณศักดิ์พัดยศ

ณ.วัดโป่งยอ

ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

30-31 มกราคม 2557 งานฉลองสมณศักดิ์

1-11 กุมภาพันธ์ 2557 งานปิดทองฝังลูกนิมิต

รวมงาน 13 วัน 13คืน

มหรสพจัดเต็ม ร้านค้าทางวัดจัดเอง

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง

087-154-4612

 

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code