'

2558 ไปร่วมบุญใหญ่กันครับ งานปิดทองฝังลูกนิมิต บุญไม่มีขาย อยากได้ทำเอาเองครับผม

ป้ายงานปิดทองฝังลูกนิมิต 2558

(Root) 201485_42559.jpg

 

(Root) 201487_38599.jpg

 

(Root) 201487_37784.jpg

 

(Root) 201473_56232.jpg

 

(Root) 201478_58698.jpg

 

(Root) 201478_52014.jpg

 

(Root) 201461_43326.jpg

 

(Root) 201461_41056.jpg

 

(Root) 201461_42456.jpg

 

(Root) 2014319_61843.jpg

 

(Root) 2014717_53742.jpg

 

(Root) 201471_45193.jpg

 

(Root) 2014321_81092.jpg

 

(Root) 2014717_32325.jpg

 

(Root) 2014812_57462.jpg

 

(Root) 2014920_57630.jpg

 

(Root) 2014823_67025.jpg

 

(Root) 2014823_66922.jpg

 

(Root) 2014831_52830.jpg

 

(Root) 2014831_53468.jpg

 

(Root) 201495_54506.jpg

 

(Root) 201495_54521.jpg

 

(Root) 201497_43047.jpg

 

(Root) 201497_44340.jpg

 

(Root) 201497_44387.jpg

 

(Root) 201497_45094.jpg

 

(Root) 20141012_24429.jpg

 

(Root) 2014930_68661.jpg

 

(Root) 2014930_79004.jpg

 

(Root) 20141011_43714.jpg

 

(Root) 20141031_65625.jpg

 

(Root) 20141117_53005.jpg

ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองและครอบครัว 

แต่อย่างมงายทำบุญ จงทำบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา
ผมได้นำภาพงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาตามสถานที่ต่างๆมาให้ทุกท่าน
 

ไปทำบุญกันครับ
กราบเรียนสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านผมได้ขับรถไปตามถนนสถานที่ต่างๆผมเจอป้าย

 

จึงนำข้อมูลมาให้ทุกท่านได้สร้างบุญสร้างกุศล คนที่มีความสุขอยู่แล้วเมื่อทำบุญ

 

ก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นและผู้ที่ไม่เคยทำบุญเมื่อได้อ่านและลองทำบุญดูนะครับ

 

ท่านจะมีความสุขกับการทำบุญอธิบายยาวมาก บุญทำแล้วมีสุขการทำบุญ

 

อย่างมงายทำบุญจงทำบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังใจศรัทธา

 

ท่านจะได้บุญ ขอบคุณครับ

 

 www.thodsanon.com

084-337-8333

ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2557-2558กันให้ได้นะครับ กุศลสูงส่ง

 ปี2558 ขอเชิญผู้ที่มีใจบุญใจกุศลธรรมทุกท่านร่วมกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต อย่าลืม อย่าลืมไปทำบุญกันให้ได้นะครับ