ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี และทอดผ้าป่าสามัคคี 2556 กอง พร้อมทั้งร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าอุโบสถณ.วัดโคกโพธิ์ราม ถ.พุทธมณฑลสาย1 ซอยหมู่บ้านอบอุ่นแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา 07.30 น. ทำพิธียกช่อฟ้าอุโบสถเวลา 09.00 น. ถวายองค์กฐินสามัคคีเวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล และทอดผ้าป่าสามัคคี จึงบอกบุญมายังญาติโยม และผู้มีจิตศัทธา ร่วมถวายปัจจัยสร้างอุโบสถสืบต่อไป ถ้าไม่สะดวกในการเดินทางมาแต่จะร่วมทำบุญ ได้ที่บัญชีออมทรัพย์ วัดโคกโพธิ์รามธนาคารธนชาต สาขาพรานนก เลขที่บัญชี 162-2-09770-6 หรือติดต่อสอบถามได้ที่วัดโดยตรง 085-811-0978,086-907-9413

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

และทอดผ้าป่าสามัคคี 2556 กอง

พร้อมทั้งร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าอุโบสถ

ณ.วัดโคกโพธิ์ราม

ถ.พุทธมณฑลสาย1 ซอยหมู่บ้านอบอุ่น

แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556

เวลา 07.30 น. ทำพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ

เวลา 09.00 น. ถวายองค์กฐินสามัคคี

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล และทอดผ้าป่าสามัคคี

จึงบอกบุญมายังญาติโยม และผู้มีจิตศัทธา

ร่วมถวายปัจจัยสร้างอุโบสถสืบต่อไป

ถ้าไม่สะดวกในการเดินทางมาแต่จะร่วมทำบุญ

ได้ที่บัญชีออมทรัพย์ วัดโคกโพธิ์ราม

ธนาคารธนชาต สาขาพรานนก

เลขที่บัญชี 162-2-09770-6

หรือติดต่อสอบถามได้ที่วัดโดยตรง

085-811-0978,086-907-9413

(Root) 2013104_51737.jpg 

(Root) 2013104_52257.jpg 

(Root) 2013104_52306.jpg 

(Root) 2013104_52064.jpg 

(Root) 2013104_52033.jpg 

(Root) 2013104_51999.jpg 

(Root) 2013104_51879.jpg 

(Root) 2013104_51964.jpg 

(Root) 2013104_51768.jpg 

(Root) 2013104_51925.jpg 

(Root) 2013104_52163.jpg  (Root) 2013104_52120.jpg 

(Root) 2013104_52222.jpg  (Root) 2013104_52194.jpg 

(Root) 2013104_51702.jpg 

(Root) 2013104_51578.jpg 

(Root) 2013104_51622.jpg 

(Root) 2013104_51666.jpg 

(Root) 2013104_52339.jpg

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

และทอดผ้าป่าสามัคคี 2556 กอง

พร้อมทั้งร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าอุโบสถ

ณ.วัดโคกโพธิ์ราม

ถ.พุทธมณฑลสาย1 ซอยหมู่บ้านอบอุ่น

แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556

เวลา 07.30 น. ทำพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ

เวลา 09.00 น. ถวายองค์กฐินสามัคคี

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล และทอดผ้าป่าสามัคคี

จึงบอกบุญมายังญาติโยม และผู้มีจิตศัทธา

ร่วมถวายปัจจัยสร้างอุโบสถสืบต่อไป

ถ้าไม่สะดวกในการเดินทางมาแต่จะร่วมทำบุญ

ได้ที่บัญชีออมทรัพย์ วัดโคกโพธิ์ราม

ธนาคารธนชาต สาขาพรานนก

เลขที่บัญชี 162-2-09770-6

หรือติดต่อสอบถามได้ที่วัดโดยตรง

085-811-0978,086-907-9413

 
   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code