ขอเชิญทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต ต้อนรับปีใหม่ 2557 ณ.วัดศรีศรัทธาราม (โบสถ์จระเข้)ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 27 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557 ตัดหวาย ลูกนิมิต 6 มกราคม 2557 ประธานจัดงาน พระมหาธนศักดิ์ จินฺตกวี เลขานุการวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก โทร 086-621-5396 พระใบฎีกานที วัดศรีศรัทธาราม(โบสถจระเข้) จ.พิจิตร 086-929-1627

ขอเชิญทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต ต้อนรับปีใหม่ 2557

ณ.วัดศรีศรัทธาราม (โบสถ์จระเข้)

ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

27 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557

ตัดหวาย ลูกนิมิต 6 มกราคม 2557

ประธานจัดงาน

พระมหาธนศักดิ์ จินฺตกวี

เลขานุการวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก

โทร.086-621-5396

พระใบฎีกานที วัดศรีศรัทธาราม(โบสถจระเข้) จ.พิจิตร

โทร.086-929-1627

 รวมถึงกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ประชาชน ต.กำแพงดิน

ร่วมกันจัดงาน

(Root) 20131030_81075.jpg

 

(Root) 20131030_81545.jpg

 

(Root) 20131030_81208.jpg

 

(Root) 20131030_81300.jpg

 

(Root) 20131030_81263.jpg

 

(Root) 20131030_81336.jpg

 

(Root) 20131030_81371.jpg

 

(Root) 20131030_81407.jpg

 

(Root) 20131030_81443.jpg

 

(Root) 20131030_81478.jpg

 

(Root) 20131030_81153.jpg

 

(Root) 20131030_81115.jpg

 

(Root) 20131030_80695.jpg

 

(Root) 20131030_80791.jpg

 

(Root) 20131030_80822.jpg

 

(Root) 20131030_80884.jpg

 

(Root) 20131030_80922.jpg

 

(Root) 20131030_80966.jpg

 

(Root) 20131030_81002.jpg

 

(Root) 20131030_80731.jpg

 

(Root) 20131030_80622.jpg

 

(Root) 20131030_80585.jpg

 

(Root) 20131030_80656.jpg

ขอเชิญทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต ต้อนรับปีใหม่ 2557

ณ.วัดศรีศรัทธาราม (โบสถ์จระเข้)

ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

27 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557

ตัดหวาย ลูกนิมิต 6 มกราคม 2557

ประธานจัดงาน

พระมหาธนศักดิ์ จินฺตกวี

เลขานุการวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก

โทร.086-621-5396

พระใบฎีกานที วัดศรีศรัทธาราม(โบสถจระเข้) จ.พิจิตร

โทร.086-929-1627

 รวมถึงกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ประชาชน ต.กำแพงดิน

ร่วมกันจัดงาน

 

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code