ขอเชิญร่วมงานบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ งานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา 2557 ณ.วัดไทยพัฒนา(วัดสายันต์) ม.10 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว งานเริ่ม 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557 รวมงาน 12 วัน 12 คืน ในงานมีมหรสพชมฟรีตลอดงาน ขอเชิญรับจองมีดตัดหวายลูกนิมิต เล่มละ 10,000 บาท 5,000 บาท และขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพอุปสมทบ ในพิธีเปิดโบสถใหม่ ผ้าไตร ไตรละ 3,000 บาท อย่าลืมอย่าพลาด งานบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ๋ เพื่อเป็นการสร้างเสริม บารมีให้เกิดกับตนเอง และครอบครัว ศรัทธารับเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวาย และอุปสมบทเปิดโบสถใหม่ ขอเชิญติดต่อได้ที่ พระครูสังฆรักษ์ เกริกศักดิ์ กนฺตวิโร เจ้าอาวาสวัดไทยพัฒนา โทร.089-766-6705,087-538-4894

ขอเชิญร่วมงานบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา 2557

ณ.วัดไทยพัฒนา (วัดสายันต์)

ม.10 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

งานเริ่ม 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557

รวมงาน 12 วัน 12 คืน

ในงานมีมหรสพชมฟรีตลอดงาน

ขอเชิญรับจองมีดตัดหวายลูกนิมิต เล่มละ 10,000 บาท

5,000 บาท และขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพอุปสมทบ

ในพิธีเปิดโบสถใหม่ ผ้าไตร ไตรละ 3,000 บาท

อย่าลืมอย่าพลาด งานบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ๋

เพื่อเป็นการสร้างเสริม บารมีให้เกิดกับตนเอง และครอบครัว

ศรัทธารับเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวาย และอุปสมบทเปิดโบสถใหม่

ขอเชิญติดต่อได้ที่ พระครูสังฆรักษ์ เกริกศักดิ์ กนฺตวิโร

เจ้าอาวาสวัดไทยพัฒนา

โทร.089-766-6705,087-538-4894

(Root) 20131224_48022.jpg

 

(Root) 20131224_48071.jpg

 

(Root) 20131224_48115.jpg

 

(Root) 20131224_48161.jpg

 

(Root) 20131224_47212.jpg

 

(Root) 20131224_47284.jpg

 

(Root) 20131224_47347.jpg

 

(Root) 20131224_47390.jpg

 

(Root) 20131224_47433.jpg

 

(Root) 20131224_47488.jpg

 

(Root) 20131224_47527.jpg

 

(Root) 20131224_47588.jpg

 

(Root) 20131224_47630.jpg

 

(Root) 20131224_47678.jpg

 

(Root) 20131224_47724.jpg

 

(Root) 20131224_47777.jpg

 

(Root) 20131224_47845.jpg

 

(Root) 20131224_47884.jpg

 

(Root) 20131224_47926.jpg

 

(Root) 20131224_47968.jpg

 

(Root) 20131224_48213.jpg

 

(Root) 20131224_48248.jpg

 

(Root) 20131224_48286.jpg

 

(Root) 20131224_48022.jpg

ขอเชิญร่วมงานบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา 2557

ณ.วัดไทยพัฒนา (วัดสายันต์)

ม.10 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

งานเริ่ม 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557

รวมงาน 12 วัน 12 คืน

ในงานมีมหรสพชมฟรีตลอดงาน

ขอเชิญรับจองมีดตัดหวายลูกนิมิต เล่มละ 10,000 บาท

5,000 บาท และขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพอุปสมทบ

ในพิธีเปิดโบสถใหม่ ผ้าไตร ไตรละ 3,000 บาท

อย่าลืมอย่าพลาด งานบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ๋

เพื่อเป็นการสร้างเสริม บารมีให้เกิดกับตนเอง และครอบครัว

ศรัทธารับเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวาย และอุปสมบทเปิดโบสถใหม่

ขอเชิญติดต่อได้ที่ พระครูสังฆรักษ์ เกริกศักดิ์ กนฺตวิโร

เจ้าอาวาสวัดไทยพัฒนา

โทร.089-766-6705,087-538-4894

 

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code