ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ ประตู,หน้าต่าง,เสาร์,ช่อฟ้า,หน้าบัน,ใบระกา อุโบสถหลังนี้ไม่มีเจ้าภาพ ทุกคนคือเจ้าภาพ ตอนนี้ยังขาดปัจจัยเป็นจำนวนมาก จึงบอกมายังผู้ใจบุญทุกท่าน ณ.วัดวังกุ่ม หมู่ 1 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ดังนั้น....จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา เพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์ในพระพุทธศาสนา จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เทอญฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ หลวงพ่อชำนาญ อภิญฺจโน(เจ้าอาวาสวัดวังกุ่ม 085-292-9821,085-054-9622

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ

ประตู,หน้าต่าง,เสาร์,ช่อฟ้า,หน้าบัน,ใบระกา

อุโบสถหลังนี้ไม่มีเจ้าภาพ ทุกคนคือเจ้าภาพ

ตอนนี้ยังขาดปัจจัยเป็นจำนวนมาก

จึงบอกมายังผู้ใจบุญทุกท่าน

ณ.วัดวังกุ่ม

หมู่ 1 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

7-8 มีนาคม 2558

ดังนั้น....จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา

เพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์ในพระพุทธศาสนา

จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว ประสบแต่ความสุข

ความเจริญ เทอญฯ

ประธานฝ่ายสงฆ์

หลวงพ่อชำนาญ อภิญฺจโน(เจ้าอาวาสวัดวังกุ่ม)

085-292-9821,085-054-9622

(Root) 201527_29054.jpg(Root) 201527_28335.jpg


(Root) 201527_28402.jpg


(Root) 201527_28451.jpg


(Root) 201527_28494.jpg


(Root) 201527_28539.jpg


(Root) 201527_28539.jpg


(Root) 201527_28598.jpg


(Root) 201527_28644.jpg


(Root) 201527_28702.jpg


(Root) 201527_28750.jpg


(Root) 201527_28804.jpg


(Root) 201527_28856.jpg


(Root) 201527_28915.jpg


(Root) 201527_28961.jpg


(Root) 201527_29002.jpg


(Root) 2014319_55040.jpg

หลวงพ่อรวยเร็วทันใจ

(Root) 2014319_55207.jpg

 

(Root) 2014319_55073.jpg

 

(Root) 2014319_54948.jpg

 

(Root) 2014319_55000.jpg

 

(Root) 2014116_2043.jpg

 

(Root) 2014116_2083.jpg

 

(Root) 2014116_1694.jpg

 

(Root) 2014116_1754.jpg

 

(Root) 2014116_1796.jpg

 

(Root) 2014116_1833.jpg

 

(Root) 2014116_1872.jpg

 

(Root) 2014116_1910.jpg

หลวงพ่อรวยเร็วทันใจ

(Root) 2014116_1951.jpg

  

(Root) 2014116_2196.jpg

 

(Root) 2014116_2123.jpg

 

(Root) 2014116_2161.jpg  


(Root) 201527_29054.jpg  

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ

ประตู,หน้าต่าง,เสาร์,ช่อฟ้า,หน้าบัน,ใบระกา

อุโบสถหลังนี้ไม่มีเจ้าภาพ ทุกคนคือเจ้าภาพ

ตอนนี้ยังขาดปัจจัยเป็นจำนวนมาก

จึงบอกมายังผู้ใจบุญทุกท่าน

ณ.วัดวังกุ่ม

หมู่ 1 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

7-8 มีนาคม 2558

ดังนั้น....จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา

เพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์ในพระพุทธศาสนา

จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว ประสบแต่ความสุข

ความเจริญ เทอญฯ

ประธานฝ่ายสงฆ์

หลวงพ่อชำนาญ อภิญฺจโน(เจ้าอาวาสวัดวังกุ่ม)

085-292-9821,085-054-9622

 


 
 

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code