วัดพนมพนาวาส ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานปางนาคปรก พระพุทธรัตนโลกุตตระธรรมเมตตาจิตรสัมฤทธิ์มรรคผล มหาโชคลาภ ชัยมงคล ในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 กำหนด เวลา 14.49 น.ท่านประธานในพิธี เททองหล่อพระ(แจกพระนาคปรก ฟรีทุกท่านที่มาร่วมงาน)และขอเชิญร่วมงานปริวาสกรรม-บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เริ่มงาน 20-29 มีนาคม 2557 (ของทุกปี) ทางวัดพนมพนาวาส ร่วมกับวัดมหาราชธรรมาราม พิพิธภัณฑ์ พุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ ขอเชิญร่วมงานสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุจาก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย ศรีลังกา เนปาล จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน ธิเบต พม่า กัมพูชา พระบรมสารีริกธาตุของพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า ในส่วน พระเขี้ยวแก้ว , พระสมอง , พระโลหิตธาตุ ,พระอัฐิ ,พระเกศา และพระอุรังคธาตุ รวมถึงพระอรหันตธาตุ ซึ่งเป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก และรับน้ำมนต์ฟรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ อาหาร น้ำปานะได้ที่ ท่านพระครูพนมวนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพนมพนาวาส โทร.083-554-6343

วัดพนมพนาวาส

ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานปางนาคปรก

พระพุทธรัตนโลกุตตระธรรมเมตตาจิตรสัมฤทธิ์มรรคผล

มหาโชคลาภ ชัยมงคล

ในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557

กำหนด เวลา 14.49 น.ท่านประธานในพิธี เททองหล่อพระ

(แจกพระนาคปรก ฟรีทุกท่านที่มาร่วมงาน)

และขอเชิญร่วมงานปริวาสกรรม-บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

เริ่มงาน 20-29 มีนาคม 2557 (ของทุกปี)

ทางวัดพนมพนาวาส ร่วมกับวัดมหาราชธรรมาราม พิพิธภัณฑ์

พุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ ขอเชิญร่วมงานสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุจาก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย ศรีลังกา เนปาล จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน ธิเบต พม่า กัมพูชา พระบรมสารีริกธาตุของพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า ในส่วน พระเขี้ยวแก้ว , พระสมอง , พระโลหิตธาตุ ,พระอัฐิ ,พระเกศา และพระอุรังคธาตุ รวมถึงพระอรหันตธาตุ ซึ่งเป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก และรับน้ำมนต์ฟรี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ อาหาร น้ำปานะ

ได้ที่ท่านพระครูพนมวนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพนมพนาวาส 

โทร.083-554-6343

(Root) 2014128_78563.jpg

 

(Root) 2014128_78609.jpg

 

(Root) 2014128_78705.jpg

 

(Root) 2014128_78654.jpg

 

(Root) 2014128_82774.jpg

 

(Root) 2014128_82823.jpg 

 

(Root) 2014128_78757.jpg

 

(Root) 2014128_78804.jpg

 

(Root) 2014128_78842.jpg

 

(Root) 2014128_77836.jpg

 

(Root) 2014128_77920.jpg

 

(Root) 2014128_77963.jpg

 

(Root) 2014128_78004.jpg

 

(Root) 2014128_78089.jpg

 

(Root) 2014128_78042.jpg

 

(Root) 2014128_78224.jpg

 

(Root) 2014128_78132.jpg

 

(Root) 2014128_78177.jpg

 

(Root) 2014128_78293.jpg

 

(Root) 2014128_78340.jpg

 

(Root) 2014128_78377.jpg

 

(Root) 2014128_78432.jpg

วัดพนมพนาวาส

ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานปางนาคปรก

พระพุทธรัตนโลกุตตระธรรมเมตตาจิตรสัมฤทธิ์มรรคผล

มหาโชคลาภ ชัยมงคล

ในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557

กำหนด เวลา 14.49 น.ท่านประธานในพิธี เททองหล่อพระ

(แจกพระนาคปรก ฟรีทุกท่านที่มาร่วมงาน)

และขอเชิญร่วมงานปริวาสกรรม-บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

เริ่มงาน 20-29 มีนาคม 2557 (ของทุกปี)

ทางวัดพนมพนาวาส ร่วมกับวัดมหาราชธรรมาราม พิพิธภัณฑ์

พุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ ขอเชิญร่วมงานสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุจาก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย ศรีลังกา เนปาล จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน ธิเบต พม่า กัมพูชา พระบรมสารีริกธาตุของพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า ในส่วน พระเขี้ยวแก้ว , พระสมอง , พระโลหิตธาตุ ,พระอัฐิ ,พระเกศา และพระอุรังคธาตุ รวมถึงพระอรหันตธาตุ ซึ่งเป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก และรับน้ำมนต์ฟรี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ อาหาร น้ำปานะ

ได้ที่ท่านพระครูพนมวนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพนมพนาวาส 

โทร.083-554-6343

 
 
   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code