ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอุโบสถ กองละ 4,999 บาท ณ.วัดหนองรังกา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 6 เมษายน 2557 ร่วมจารึกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดลงบนแผ่นทอง เพื่อนำไปหล่อเป็นองค์พระและทำบุญได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง ดร.พระมหาประเสริฐ โทร.087-870-5006

ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์

และทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอุโบสถ

กองละ 4,999 บาท

ณ.วัดหนองรังกา

ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันที่ 6 เมษายน 2557

ร่วมจารึกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดลงบนแผ่นทอง

เพื่อนำไปหล่อเป็นองค์พระและทำบุญได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

ดร.พระมหาประเสริฐ โทร.087-870-5006

(Root) 201436_78836.jpg

 

(Root) 201436_78928.jpg

 

(Root) 201436_79072.jpg

 

(Root) 201436_79162.jpg

 

(Root) 201436_79253.jpg

 

(Root) 201436_78358.jpg

 

(Root) 201436_78398.jpg

 

(Root) 201436_78454.jpg

 

(Root) 201436_78500.jpg

 

(Root) 201436_78543.jpg

 

(Root) 201436_78585.jpg

 

(Root) 201436_78627.jpg

 

(Root) 201436_78668.jpg

 

(Root) 201436_78708.jpg

 

(Root) 201436_78746.jpg

 

(Root) 201436_78788.jpg

 

(Root) 201436_79530.jpg

 

(Root) 201436_79564.jpg

 

(Root) 201436_79451.jpg

 

(Root) 201436_79356.jpg

 

(Root) 201436_79304.jpg

 

(Root) 201436_78301.jpg

 

(Root) 201436_78162.jpg

 

(Root) 201436_78223.jpg

 

(Root) 201436_79409.jpg

 

(Root) 201436_78261.jpg

 

(Root) 201436_78981.jpg

ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์

และทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอุโบสถ

กองละ 4,999 บาท

ณ.วัดหนองรังกา

ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันที่ 6 เมษายน 2557

ร่วมจารึกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดลงบนแผ่นทอง

เพื่อนำไปหล่อเป็นองค์พระและทำบุญได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

ดร.พระมหาประเสริฐ โทร.087-870-5006

 

 
   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code