ตรุษจีน 2558 ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่ งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ณ.วัดดอนสำราญ เลขที่ 9 ม.9 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง ในวันที่ 19-28 ก.พ.2558 พิธีเปิดงาน 17 ก.พ.58 ตัดหวายลูกนิมิต 1 มีนาคม 58 ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญในงานได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรงโทร.087-147-6264,087-134-7449(พระครูสมุห์ ชินวรวัตร ถิรภทฺโท)

ตรุษจีน 2558

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา

ณ.วัดดอนสำราญ

เลขที่ 9 ม.9 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง

ในวันที่ 19-28 ก.พ.2558

พิธีเปิดงาน 17 ก.พ.58

ตัดหวายลูกนิมิต 1 มีนาคม 58

ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญในงานได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

โทร.087-147-6264,087-134-7449

(พระครูสมุห์ ชินวรวัตร ถิรภทฺโท)

(Root) 201461_41056.jpg

 

(Root) 201461_40566.jpg

 

(Root) 201461_39813.jpg

 

(Root) 201461_39854.jpg

 

(Root) 201461_39903.jpg

 

(Root) 201461_39961.jpg

 

(Root) 201461_40011.jpg

 

(Root) 201461_40056.jpg

 

(Root) 201461_40163.jpg

 

(Root) 201461_40212.jpg

 

(Root) 201461_40252.jpg

 

(Root) 201461_40329.jpg

 

(Root) 201461_40374.jpg

 

(Root) 201461_40415.jpg

 

(Root) 201461_40472.jpg

 

(Root) 201461_40512.jpg

 

(Root) 201461_40623.jpg

 

(Root) 201461_40675.jpg

 

(Root) 201461_40713.jpg

 

(Root) 201461_40765.jpg

 

(Root) 201461_40806.jpg

 

(Root) 201461_40839.jpg

 

(Root) 201461_40913.jpg

 

(Root) 201461_40948.jpg

 

(Root) 201461_40986.jpg

 

(Root) 201461_41020.jpg

 

(Root) 2014320_1853.jpg

 

(Root) 201461_41056.jpg

 

(Root) 201461_39748.jpg

ตรุษจีน 2558

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา

ณ.วัดดอนสำราญ

เลขที่ 9 ม.9 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง

ในวันที่ 19-28 ก.พ.2558

พิธีเปิดงาน 17 ก.พ.58

ตัดหวายลูกนิมิต 1 มีนาคม 58

ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญในงานได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

โทร.087-147-6264,087-134-7449

(พระครูสมุห์ ชินวรวัตร ถิรภทฺโท)

 

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code