วันอาทิตย์ 1 พฤศจิกายน 2558 มหาผลานิสงค์บุญใหญ่ ครั้งหนึ่งในชีวิต ร่วมสร้างพระประธานอุโบสถ์ ร่วมสร้างอุโบสถล้านนาไทย สมเด็จพระพุทธองค์ปฐมมหาจักรพรรดิ์ บารมีสุโขทัย พร้อมครูบาเจ้าศรีวิชัยบารมี 30 ทัศน์ นักบุญล้านนาไทย ณ.วัดหนองกลางดงบุญญาราม ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเททองหล่อพระประธาน สืบชะตาหลวง ทอดกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรง โทร.086-111-4212,085-650-4713เลขบัญชี 2030292338 ธ.กรุงไทย สาขาพนมสารคาม(ออมทรัพย์)

วันอาทิตย์ 1 พฤศจิกายน 2558

มหาผลานิสงค์บุญใหญ่

ครั้งหนึ่งในชีวิต

ร่วมสร้างพระประธานอุโบสถ์

ร่วมสร้างอุโบสถล้านนาไทย

สมเด็จพระพุทธองค์ปฐมมหาจักรพรรดิ์ บารมีสุโขทัย

พร้อมครูบาเจ้าศรีวิชัยบารมี 30 ทัศน์ นักบุญล้านนาไทย

ณ.วัดหนองกลางดงบุญญาราม

ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ร่วมพิธีเททองหล่อพระประธาน

สืบชะตาหลวง ทอดกฐินสามัคคี

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558

ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรง

โทร.086-111-4212,085-650-4713

เลขบัญชี 2030292338 ธ.กรุงไทย สาขาพนมสารคาม(ออมทรัพย์)

(Root) 201586_53125.jpg


(Root) 201586_53385.jpg


(Root) 201586_53158.jpg


(Root) 201586_53190.jpg


(Root) 201586_53224.jpg


(Root) 201586_53267.jpg


(Root) 201586_53288.jpg


(Root) 201586_53337.jpg


(Root) 201586_53077.jpg


(Root) 201586_53032.jpg


(Root) 2015116_45177.jpg


(Root) 2015116_45216.jpg


(Root) 2015116_45261.jpg


(Root) 2015116_44858.jpg


(Root) 2015116_44915.jpg


(Root) 2015116_44952.jpg


(Root) 2015116_45005.jpg


(Root) 2015116_45046.jpg


(Root) 2015116_45401.jpg


(Root) 2015116_45476.jpg


(Root) 2015116_45518.jpg


(Root) 2015116_45559.jpg


(Root) 2015116_45604.jpg


(Root) 2015116_45305.jpg


(Root) 2015116_45358.jpg


(Root) 2015116_44212.jpg


(Root) 2015116_44250.jpg


(Root) 2015116_44289.jpg


(Root) 2015116_44402.jpg


(Root) 2015116_44344.jpg


(Root) 2015116_44449.jpg


(Root) 2015116_44501.jpg


(Root) 2015116_44601.jpg


(Root) 2015116_44664.jpg


(Root) 2015116_44704.jpg


(Root) 2015116_44751.jpg


(Root) 2015116_44802.jpg


(Root) 201586_53125.jpg


(Root) 2015116_44158.jpg

วันอาทิตย์ 1 พฤศจิกายน 2558

มหาผลานิสงค์บุญใหญ่

ครั้งหนึ่งในชีวิต

ร่วมสร้างพระประธานอุโบสถ์

ร่วมสร้างอุโบสถล้านนาไทย

สมเด็จพระพุทธองค์ปฐมมหาจักรพรรดิ์ บารมีสุโขทัย

พร้อมครูบาเจ้าศรีวิชัยบารมี 30 ทัศน์ นักบุญล้านนาไทย

ณ.วัดหนองกลางดงบุญญาราม

ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ร่วมพิธีเททองหล่อพระประธาน

สืบชะตาหลวง ทอดกฐินสามัคคี

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558

ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรง

โทร.086-111-4212,085-650-4713

เลขบัญชี 2030292338 ธ.กรุงไทย สาขาพนมสารคาม(ออมทรัพย์)
ดูแผนที่วัดหนองกลางดงบุญญาราม จ.ฉะเเชิงเทรา


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code