ตรุษจีน 2559 ขอเชิญร่วมบุญใหญ่ งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ณ.วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ถนนงามวงศ์วาน 23 อ.เมือง จ.นนทบุรี ในวันที่ 29 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2559 พระอุโบสถจตุรมุข 2 ชั้น มีบันไดเลื่อน เป็นเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิตครอบครัวละ 1,000 บาท รับหวาย วัตถุมงคลที่ระลึกได้ตลอดงาน จองมีดตัดหวาย เป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ บวชนาคหมู่ จองร้านค้าติดต่อได้ที่วัดโดยตรง โทร.02-952-8062

ตรุษจีน 2559

ขอเชิญร่วมบุญใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา

ณ.วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง

ถนนงามวงศ์วาน 23 อ.เมือง จ.นนทบุรี

ในวันที่ 29 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2559

พระอุโบสถจตุรมุข 2 ชั้น มีบันไดเลื่อน

เป็นเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิตครอบครัวละ 1,000 บาท

รับหวาย วัตถุมงคลที่ระลึกได้ตลอดงาน

จองมีดตัดหวาย เป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ

บวชนาคหมู่

จองร้านค้าติดต่อได้ที่วัดโดยตรง

โทร.02-952-8062

(Root) 2015325_59747.jpg


(Root) 2015325_51060.jpg


(Root) 2015325_51120.jpg


(Root) 2015325_51208.jpg


(Root) 2015325_51256.jpg


(Root) 2015325_51319.jpg


(Root) 2015325_51345.jpg


(Root) 2015325_51374.jpg


(Root) 2015325_51405.jpg


(Root) 2015325_51433.jpg


(Root) 2015325_51461.jpg


(Root) 2015325_51520.jpg


(Root) 2015325_51557.jpg


(Root) 2015325_51594.jpg


(Root) 2015325_51631.jpg


(Root) 2015325_51665.jpg


(Root) 2015325_51702.jpg


(Root) 2015325_51767.jpg


(Root) 2015325_51795.jpg


(Root) 2015325_51825.jpg


(Root) 2015325_51852.jpg


(Root) 2015325_51884.jpg


(Root) 2015325_51917.jpg


(Root) 2015325_51948.jpg


(Root) 2015325_51979.jpg


(Root) 2015325_52016.jpg


(Root) 2015325_52081.jpg


(Root) 2015325_52143.jpg


(Root) 2015325_52198.jpg


(Root) 2015325_52248.jpg


(Root) 2015325_52317.jpg


(Root) 2015325_52378.jpg


(Root) 2015325_52427.jpg


(Root) 2015325_52454.jpg


(Root) 2015325_52487.jpg


(Root) 2015325_52518.jpg


(Root) 2015325_52548.jpg


(Root) 2015325_52578.jpg


(Root) 2015325_52605.jpg


(Root) 2015325_50987.jpg


(Root) 2015325_52780.jpg


(Root) 2015325_52813.jpg


(Root) 2015325_52842.jpg


(Root) 2015325_52872.jpg


(Root) 2015325_52905.jpg


(Root) 2015325_52936.jpg


(Root) 2015325_52966.jpg


(Root) 2015325_52997.jpg


(Root) 2015325_53031.jpg


(Root) 2015325_53057.jpg


(Root) 2015325_53098.jpg


(Root) 2015325_53156.jpg


(Root) 2015325_53188.jpg


(Root) 2015325_53226.jpg


(Root) 2015325_52647.jpg


(Root) 2015325_52679.jpg


(Root) 2015325_53125.jpg


(Root) 2015325_50592.jpg


(Root) 2015325_59747.jpg

ตรุษจีน 2559

ขอเชิญร่วมบุญใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา

ณ.วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง

ถนนงามวงศ์วาน 23 อ.เมือง จ.นนทบุรี

ในวันที่ 29 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2559

พระอุโบสถจตุรมุข 2 ชั้น มีบันไดเลื่อน

เป็นเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิตครอบครัวละ 1,000 บาท

รับหวาย วัตถุมงคลที่ระลึกได้ตลอดงาน

จองมีดตัดหวาย เป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ

บวชนาคหมู่

จองร้านค้าติดต่อได้ที่วัดโดยตรง

โทร.02-952-8062ดูแผนที่ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี ขนาดใหญ่ขึ้น


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code