ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ งานปิดทองฝังลูกนิมิต 2559 ณ.วัดแถวธาร ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ งานเริ่ม 6-21 ก.พ.2559 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญได้ เป็นเจ้าภาพ ดอกไม้,ธูป,เทียน,ทอง จองมีดตัดหวาย,เป็นเจ้าภาพบวชนาคหมู่ มหรสพชมฟรีตลอดงาน ติดต่อร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรงหรือโทร.081-577-2796 (พระครูปริยัติธรรมกิจ) 084-873-4833(ตั๊ก) 097-020-2122(สมศักดิ์) 081-782-8313(ผ.ญ.สมโภชน์)

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิต 2559

ณ.วัดแถวธาร

ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

งานเริ่ม 6-21 ก.พ.2559

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญได้

เป็นเจ้าภาพดอกไม้,ธูป,เทียน,ทอง

จองมีดตัดหวาย,เป็นเจ้าภาพบวชนาคหมู่

มหรสพชมฟรีตลอดงาน

ติดต่อร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรงหรือโทร.

081-577-2796 (พระครูปริยัติธรรมกิจ)

084-873-4833(ตั๊ก)

097-020-2122(สมศักดิ์)

081-782-8313(ผ.ญ.สมโภชน์)

(Root) 201556_45788.jpg


(Root) 201556_45828.jpg


(Root) 201556_45903.jpg


(Root) 201556_45929.jpg


(Root) 201556_45959.jpg


(Root) 201556_45988.jpg


(Root) 201556_46025.jpg


(Root) 201556_46066.jpg


(Root) 201556_46106.jpg


(Root) 201556_46153.jpg


(Root) 201556_46188.jpg


(Root) 201556_46232.jpg


(Root) 201556_46264.jpg


(Root) 201556_46300.jpg


(Root) 201556_46328.jpg


(Root) 201556_46359.jpg


(Root) 201556_46386.jpg


(Root) 201556_46415.jpg


(Root) 201556_46452.jpg


(Root) 201556_46482.jpg


(Root) 201556_46525.jpg


(Root) 201556_46559.jpg


(Root) 201556_46596.jpg


(Root) 201556_46642.jpg


(Root) 201556_46709.jpg


(Root) 201556_46741.jpg


(Root) 201556_46783.jpg


(Root) 201556_45788.jpg

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิต 2559

ณ.วัดแถวธาร

ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

งานเริ่ม 6-21 ก.พ.2559

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญได้

เป็นเจ้าภาพดอกไม้,ธูป,เทียน,ทอง

จองมีดตัดหวาย,เป็นเจ้าภาพบวชนาคหมู่

มหรสพชมฟรีตลอดงาน

ติดต่อร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรงหรือโทร.

081-577-2796 (พระครูปริยัติธรรมกิจ)

084-873-4833(ตั๊ก)

097-020-2122(สมศักดิ์)

081-782-8313(ผ.ญ.สมโภชน์)ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code