ตรุษจีน 2559 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต ณ.วัดหนองคล้า หมู่ที่ 7 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี งานเริ่ม 5-14 กุมภาพันธ์ 2559 พุทธาภิเษก 5 ก.พ. 2559/เปิดงาน 6 ก.พ. 2559 ตัดหวาย 14 ก.พ. 2559 ร่วมจองมีดตัดหวายได้ที่วัดโดยตรง ผู้ใหญ่บรรดิษฐ แก้วเคน โทร.081-205-8677 ผู้ช่วยบัวลอย ใกล้บุผา โทร.086-001-4604 นายธานี เกล้าผม โทร.081-141-9690 เจ้าอาวาส โทร.087-150-6979 พระอาจารย์แดง โทร.093-031-0450

ตรุษจีน 2559

ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต

ณ.วัดหนองคล้า

หมู่ที่ 7 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

งานเริ่ม 5-14 กุมภาพันธ์ 2559

พุทธาภิเษก 5 ก.พ. 2559/เปิดงาน 6 ก.พ. 2559

ตัดหวาย 14 ก.พ. 2559

ร่วมจองมีดตัดหวายได้ที่วัดโดยตรง

ผู้ใหญ่บรรดิษฐ แก้วเคน โทร.081-205-8677

ผู้ช่วยบัวลอย ใกล้บุผา โทร.086-001-4604

นายธานี เกล้าผม โทร.081-141-9690

เจ้าอาวาส โทร.087-150-6979

พระอาจารย์แดง โทร.093-031-0450

(Root) 201556_48432.jpg


(Root) 201556_46811.jpg


(Root) 201556_46845.jpg


(Root) 201556_46880.jpg


(Root) 201556_46930.jpg


(Root) 201556_47685.jpg


(Root) 201556_47718.jpg


(Root) 201556_47753.jpg


(Root) 201556_47778.jpg


(Root) 201556_47804.jpg


(Root) 201556_47828.jpg


(Root) 201556_47860.jpg


(Root) 201556_47886.jpg


(Root) 201556_47944.jpg


(Root) 201556_47972.jpg


(Root) 201556_47998.jpg


(Root) 201556_48037.jpg


(Root) 201556_48063.jpg


(Root) 201556_48108.jpg


(Root) 201556_48142.jpg


(Root) 201556_48176.jpg


(Root) 201556_48221.jpg


(Root) 201556_48250.jpg


(Root) 201556_46962.jpg


(Root) 201556_47004.jpg


(Root) 201556_47027.jpg


(Root) 201556_47062.jpg


(Root) 201556_47092.jpg


(Root) 201556_47123.jpg


(Root) 201556_47165.jpg


(Root) 201556_47200.jpg


(Root) 201556_47255.jpg


(Root) 201556_47314.jpg


(Root) 201556_47358.jpg


(Root) 201556_47389.jpg


(Root) 201556_47445.jpg


(Root) 201556_47481.jpg


(Root) 201556_47544.jpg


(Root) 201556_47580.jpg


(Root) 201556_47617.jpg


(Root) 201556_47659.jpg


(Root) 201556_48288.jpg


(Root) 201556_48331.jpg


(Root) 201556_48373.jpg


(Root) 201556_48432.jpg

ตรุษจีน 2559

ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต

ณ.วัดหนองคล้า

หมู่ที่ 7 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

งานเริ่ม 5-14 กุมภาพันธ์ 2559

พุทธาภิเษก 5 ก.พ. 2559/เปิดงาน 6 ก.พ. 2559

ตัดหวาย 14 ก.พ. 2559

ร่วมจองมีดตัดหวายได้ที่วัดโดยตรง

ผู้ใหญ่บรรดิษฐ แก้วเคน โทร.081-205-8677

ผู้ช่วยบัวลอย ใกล้บุผา โทร.086-001-4604

นายธานี เกล้าผม โทร.081-141-9690

เจ้าอาวาส โทร.087-150-6979

พระอาจารย์แดง โทร.093-031-0450
ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code