ขอเชิญร่วมปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559 ณ.วัดท่าปอใต้ ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558-3 มกราคม 2559 รวมงาน 11 คืน 12 วัน ตัดหวายลูกนิมิต 3 มกราคม 2559 เวลา 16.09 น.ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ หรือจองมีดตัดหวาย ได้ที่วัดโดยตรง โทร.087-524-7764

ขอเชิญร่วมปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559

ณ.วัดท่าปอใต้

ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558-3 มกราคม 2559

รวมงาน 11 คืน 12 วัน

ตัดหวายลูกนิมิต 3 มกราคม 2559 เวลา 16.09 น.

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ

หรือจองมีดตัดหวาย ได้ที่วัดโดยตรง

โทร.087-524-7764

(Root) 2015526_47559.jpg


(Root) 2015526_47606.jpg


(Root) 2015526_47638.jpg


(Root) 2015526_47670.jpg


(Root) 2015526_47704.jpg


(Root) 2015526_47743.jpg


(Root) 2015526_47774.jpg


(Root) 2015526_47805.jpg


(Root) 2015526_47834.jpg


(Root) 2015526_47862.jpg


(Root) 2015526_48129.jpg


(Root) 2015526_48155.jpg


(Root) 2015526_48192.jpg


(Root) 2015526_48217.jpg


(Root) 2015526_48239.jpg


(Root) 2015526_48266.jpg


(Root) 2015526_48314.jpg


(Root) 2015526_48343.jpg


(Root) 2015526_48373.jpg


(Root) 2015526_48404.jpg


(Root) 2015526_48431.jpg


(Root) 2015526_48453.jpg


(Root) 2015526_48476.jpg


(Root) 2015526_48497.jpg


(Root) 2015526_47521.jpg


(Root) 2015526_47559.jpg

ขอเชิญร่วมปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559

ณ.วัดท่าปอใต้

ม.5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558-3 มกราคม 2559

รวมงาน 11 คืน 12 วัน

ตัดหวายลูกนิมิต 3 มกราคม 2559 เวลา 16.09 น.

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ

หรือจองมีดตัดหวาย ได้ที่วัดโดยตรง

โทร.087-524-7764

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code