welcome to wat samyakoumpen rayong

 


 

 

 

ข้อมูลการเดินทางไปทำบุญ

งานผูกพัทธสีมา

ปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559

 

 

 

 

วีดิโอ เชิญชวนผู้มีใจบุญใจกุศลเดินทางไปทำบุญ

งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559

วันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2559

วัดสามแยกน้ำเป็น ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

การเดินทางสะดวก

 


 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559