บุญใหญ่

ขอเชิญร่วมงาน หล่อพระประธานหน้าตัก กว้าง 10 เมตร สูง 15 เมตร

ณ.วัดกุญชรชาติการาม (วัดช้าง)

ต.นรสิงห์อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

รวม 5 วัน เริ่ม

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559

วันพฤหหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559

เริ่มเวลา 08.39 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญท่านที่มีกำลังศรัทธา

ร่วมงานบุญใหญ่ หล่อพระด้วยกำลังของเราเอง

หรือร่วมบริจาค ปูน เหล็ก หิน ทราย ตามกำลังศรัทธา

ติดต่อสอบถาม ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

โทร.089-899-1991

(Root) 201638_62941.jpg


(Root) 201638_62970.jpg


(Root) 201638_63022.jpg


(Root) 201638_63053.jpg


(Root) 201638_63082.jpg


(Root) 201638_63109.jpg


(Root) 201638_63149.jpg


(Root) 201638_63192.jpg


(Root) 201638_63212.jpg


(Root) 201638_63241.jpg


(Root) 201638_63268.jpg


(Root) 201638_63295.jpg


(Root) 201638_63330.jpg


(Root) 201638_63349.jpg


(Root) 201638_63386.jpg


(Root) 201638_63415.jpg


(Root) 201638_63437.jpg


(Root) 201638_63487.jpg


(Root) 201638_63518.jpg


(Root) 201638_63562.jpg


(Root) 201638_63597.jpg


(Root) 201638_63654.jpg


(Root) 201638_63693.jpg


(Root) 201638_63729.jpg


(Root) 201638_63749.jpg


(Root) 201638_63769.jpg


(Root) 201638_63807.jpg


(Root) 201638_63838.jpg


(Root) 201638_63869.jpg


(Root) 201638_63899.jpg


(Root) 201638_63936.jpg


(Root) 201638_63962.jpg


(Root) 201638_64020.jpg


(Root) 201638_64049.jpg


(Root) 201638_64075.jpg


(Root) 201638_64100.jpg


(Root) 201638_64132.jpg


(Root) 201638_64163.jpg


(Root) 201638_64191.jpg


(Root) 201638_64229.jpg


(Root) 201638_64255.jpg


(Root) 201638_62941.jpg

บุญใหญ่

ขอเชิญร่วมงาน หล่อพระประธานหน้าตัก กว้าง 10 เมตร สูง 15 เมตร

ณ.วัดกุญชรชาติการาม (วัดช้าง)

ต.นรสิงห์อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

รวม 5 วัน เริ่ม

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559

วันพฤหหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559

เริ่มเวลา 08.39 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญท่านที่มีกำลังศรัทธา

ร่วมงานบุญใหญ่ หล่อพระด้วยกำลังของเราเอง

หรือร่วมบริจาค ปูน เหล็ก หิน ทราย ตามกำลังศรัทธา

ติดต่อสอบถาม ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

โทร.089-899-1991ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code