ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินผ้าป่าสามัคคี (กองละ 2,560 บาท)

สร้างอุโบสถ และ วิหารคต ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตร ไตรละ (499 บาท)

ณ.วัดโคกสำโรง

ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ทอดผ้ากฐิน ถวายผ้าป่าสามัคคี

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 (ขึ้น 1 ค่ำเดือน 12)ตั้งองค์กฐินสามัคคี

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 (ขึ้น 2 ค่ำเดือน 12 ) เวลา 10.00 น. ทอดผ้ากฐิน

เวลา 11.00 น.ฉลองกฐิน ถวายผ้าป่าสามัคคี

หมายเหตุ*ขอเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต รูปหัวใจ หนึ่งเดียวในไทย พระอรหันต์ 8 ทิศ

ลูกละ 5,000 บาท ติดต่อร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรง

โทร.096-989-9905,087-510-3438


(Root) 201645_62296.jpg


(Root) 201645_62319.jpg


(Root) 201645_62346.jpg


(Root) 201645_62402.jpg


(Root) 201645_62424.jpg


(Root) 201645_62450.jpg


(Root) 201645_62477.jpg


(Root) 201645_62501.jpg


(Root) 201645_62527.jpg


(Root) 201645_62562.jpg


(Root) 201645_62596.jpg


(Root) 201645_62618.jpg


(Root) 201645_62645.jpg


(Root) 201645_62668.jpg


(Root) 201645_62688.jpg


(Root) 201645_62708.jpg


(Root) 201645_62733.jpg


(Root) 201645_62759.jpg


(Root) 201645_62782.jpg


(Root) 201645_62804.jpg


(Root) 201645_62832.jpg


(Root) 201645_62852.jpg


(Root) 201645_62873.jpg


(Root) 201645_62890.jpg


(Root) 201645_62912.jpg


(Root) 201645_62931.jpg


(Root) 201645_62950.jpg


(Root) 201645_62266.jpg

1


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินผ้าป่าสามัคคี (กองละ 2,560 บาท)

สร้างอุโบสถ และ วิหารคต ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตร ไตรละ (499 บาท)

ณ.วัดโคกสำโรง

ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ทอดผ้ากฐิน ถวายผ้าป่าสามัคคี

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 (ขึ้น 1 ค่ำเดือน 12)ตั้งองค์กฐินสามัคคี

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 (ขึ้น 2 ค่ำเดือน 12 ) เวลา 10.00 น. ทอดผ้ากฐิน

เวลา 11.00 น.ฉลองกฐิน ถวายผ้าป่าสามัคคี

หมายเหตุ*ขอเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต รูปหัวใจ หนึ่งเดียวในไทย พระอรหันต์ 8 ทิศ

ลูกละ 5,000 บาท ติดต่อร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรง

โทร.096-989-9905,087-510-3438


 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code