ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต ต้อนรับปีใหม่ 2560

ณ.วัดหนองเครือซูด
ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 พุทธาภิเษก
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 พิธีเปิดงาน
ตัดหวายลูกนิมิต 4 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น.
บูชามีดเป็นที่ระลึกเล่มละ 3000 บาท
ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญ บวชนาคหมู่ได้ที่วัดโดยตรง
โทร.087-195-4126
111


1
ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต ต้อนรับปีใหม่ 2560
ณ.วัดหนองเครือซูด
ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 พุทธาภิเษก
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 พิธีเปิดงาน
ตัดหวายลูกนิมิต 4 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น.
บูชามีดเป็นที่ระลึกเล่มละ 3000 บาท
ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญ บวชนาคหมู่ได้ที่วัดโดยตรง
โทร.087-195-4126


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code