ตรุษจีนปี "2560"

ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองลูกนิมิต
และฉลองอุโบสถหลังใหม่
ลอดอุโบสถเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว
ณ.วัดทุ่งนาคราช
ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
งานเริ่ม 27 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560
ชมทุ่งหินศิลาแลงซึ่งเกิดจากธรรมชาติ
(มหรสพชมฟรี)
ติดต่อสอบถามร่วมงานบุญหรือจองร้านค้าได้ที่วัดโดยตรง
โทร.081-775-6816,085-272-2797

 ทุ่งหินศิลาแลง

ตรุษจีนปี "2560"
ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองลูกนิมิต
และฉลองอุโบสถหลังใหม่
ลอดอุโบสถเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว
ณ.วัดทุ่งนาคราช
ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
งานเริ่ม 27 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560
ชมทุ่งหินศิลาแลงซึ่งเกิดจากธรรมชาติ
(มหรสพชมฟรี)
ติดต่อสอบถามร่วมงานบุญหรือจองร้านค้าได้ที่วัดโดยตรง
โทร.081-775-6816,085-272-2797


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code