ขอเชิญร่วมบริจาคซ่อมแซมเมรุเผาศพ

ณ.วัดสามตุ่ม
ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
บริจาคได้ที่ พระครูสมุห์สายันต์ อาภากโร
(รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามตุ่ม)
หรือเลขบัญชี 439-091283-2 (สะสมทรัพย์) ธนาคารกรุงเทพ สาขาเสนา
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรงโทร.085-116-1621ขอเชิญร่วมบริจาคซ่อมแซมเมรุเผาศพ
ณ.วัดสามตุ่ม
ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
บริจาคได้ที่ พระครูสมุห์สายันต์ อาภากโร
(รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามตุ่ม)
หรือเลขบัญชี 439-091283-2 (สะสมทรัพย์) ธนาคารกรุงเทพ สาขาเสนา
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรงโทร.085-116-1621


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code