ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560
เพื่อสมทบทุนสร้าง"ศาลาการเปรียญเพื่อการศึกษา 2 ชั้น"
ณ.วัดขุนไทยธาราม
ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
เวลา 12.30 น.พิธีแห่เรือกฐินสามัคคีรอบพระอุโบสถ
เวลา 13.00 น.พิธีถวายองค์กฐินสามัคคี
ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่เจ้าอาวาสวัดขุนไทยธาราม
โดยตรง โทร.089-511-2688
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน
ร่วมบุญใหญ่ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่
พิธีเททองหล่อพระประธาน หน้าตัก 59 นิ้ว เนื้อทองเหลือง
ณ.วัดขุนไทยธาราม
ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2561
ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่เจ้าอาวาสวัดขุนไทยธาราม
โดยตรง โทร.089-511-2688
1

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560
เพื่อสมทบทุนสร้าง"ศาลาการเปรียญเพื่อการศึกษา 2 ชั้น"
ณ.วัดขุนไทยธาราม
ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
เวลา 12.30 น.พิธีแห่เรือกฐินสามัคคีรอบพระอุโบสถ
เวลา 13.00 น.พิธีถวายองค์กฐินสามัคคี
ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่เจ้าอาวาสวัดขุนไทยธาราม
โดยตรง โทร.089-511-2688
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน
ร่วมบุญใหญ่ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่
พิธีเททองหล่อพระประธาน หน้าตัก 59 นิ้ว เนื้อทองเหลือง
ณ.วัดขุนไทยธาราม
ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2561
ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่เจ้าอาวาสวัดขุนไทยธาราม
โดยตรง โทร.089-511-2688


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code