ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระอุปคุตหน้าตัก "59 นิ้ว"

ณ.วัดโบสถราษร์ศรัทธา
ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2560
กำหนดงาน
9 ธันวาคม 2560 พิธีเชิญแม่ย่านางเรือทำขวัญบายศรีเครื่องสังเวย
ร้องเพลงเรือและแห่เรือ รำถวายแม่ย่านาง 5 ยก
เวลา 8.528 น. เรื่องพระราหู ทำพิธีถวายเครื่องสังเวย ประธานจุดเทียนชัย
พราหมณ์ทำพิธีเตรียมเทียนบายศรี
เวลา 11.30 น. ฉันเพล
12.00 น. รับทานอาหารโรงทาน
14.00 น. ได้ฤกษ์ทำพิธีนั่งปรก 8 รูป เกจิดัง
15.28 น. ทำพิธีเททองหล่อพระอุปคุต พระสงฆ์เจริญบุญ 9 รูป เสร็จพิธี
ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรงโทร. 087-012-3558

1
1
ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระอุปคุตหน้าตัก "59 นิ้ว"
ณ.วัดโบสถราษร์ศรัทธา
ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2560
กำหนดงาน
9 ธันวาคม 2560 พิธีเชิญแม่ย่านางเรือทำขวัญบายศรีเครื่องสังเวย
ร้องเพลงเรือและแห่เรือ รำถวายแม่ย่านาง 5 ยก
เวลา 8.528 น. เรื่องพระราหู ทำพิธีถวายเครื่องสังเวย ประธานจุดเทียนชัย
พราหมณ์ทำพิธีเตรียมเทียนบายศรี
เวลา 11.30 น. ฉันเพล
12.00 น. รับทานอาหารโรงทาน
14.00 น. ได้ฤกษ์ทำพิธีนั่งปรก 8 รูป เกจิดัง
15.28 น. ทำพิธีเททองหล่อพระอุปคุต พระสงฆ์เจริญบุญ 9 รูป เสร็จพิธี
ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรงโทร. 087-012-3558

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code