ขอเชิญร่วมงานยกช่อฟ้าอุโบสถ

ณ.วัดคลองเทพโลก
ม.5 บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
งานเริ่ม 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา 13.09 น.พิธียกช่อฟ้า
มหรสพชมฟรีตลอดงาน
ติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบุญยกช่อฟ้า
ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง
โทร.085-398-9091(เจ้าอาวาส)
ติดต่อจองร้านค้าโทร.085-150-2929(ลุงจำลอง)
1

ขอเชิญร่วมงานยกช่อฟ้าอุโบสถ
ณ.วัดคลองเทพโลก
ม.5 บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
งานเริ่ม 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา 13.09 น.พิธียกช่อฟ้า
มหรสพชมฟรีตลอดงาน
ติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบุญยกช่อฟ้า
ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง
โทร.085-398-9091(เจ้าอาวาส)
ติดต่อจองร้านค้าโทร.085-150-2929(ลุงจำลอง)

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code