ขอเชิญร่วมงานสมโภชน์

หลวงพ่อหยกขาวมหาลาภ และฉลองมณฑป
ณ.วัดพุทธกาญจนมุนี (วัดวังปลาหมู)
ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
งานเริ่ม 13 ก.พ. เวลา 10.29 น. ถึง 25 ก.พ.2561
ในงานมีมหรสพสมโภชตลอดงาน
25 ก.พ.2561 เวลา 21.00 น.เททองร่วมหล่อพระ
หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรง
พระอธิการวินัย ผาสุโก (เจ้าอาวาส) โทร.063-546-9499
1
ขอเชิญร่วมงานสมโภชน์
หลวงพ่อหยกขาวมหาลาภ และฉลองมณฑป
ณ.วัดพุทธกาญจนมุนี (วัดวังปลาหมู)
ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
งานเริ่ม 13 ก.พ. เวลา 10.29 น. ถึง 25 ก.พ.2561
ในงานมีมหรสพสมโภชตลอดงาน
25 ก.พ.2561 เวลา 21.00 น.เททองร่วมหล่อพระ
หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรง
พระอธิการวินัย ผาสุโก (เจ้าอาวาส) โทร.063-546-9499


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code