ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิต 2562
และร่วมปฏิบัติธรรม 9 วัน 8 คืน
โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
ณ.วัดป่าเจริญธรรม
ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
งานเริ่มวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีตัดหวายลูกนิมิต วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
ติดต่อเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต,จองมีดตัดหวาย
เป็นเจ้าภาพโรงทาน,ร่วมปฏิบัติธรรม
ได้ที่วัดโดยตรงโทร.086-392-6202,089-777-6272
ของที่ระลึกในงานฉลองพระอุโบสถขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่
งานปิดทองฝังลูกนิมิต 2562
และร่วมปฏิบัติธรรม 9 วัน 8 คืน
โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
ณ.วัดป่าเจริญธรรม
ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
งานเริ่มวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีตัดหวายลูกนิมิต วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
ติดต่อเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต,จองมีดตัดหวาย
เป็นเจ้าภาพโรงทาน,ร่วมปฏิบัติธรรม
ได้ที่วัดโดยตรงโทร.086-392-6202,089-777-6272ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++