ขอเชิญร่วมงาน

ผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2562
ณ.วัดบุหัวแหวน
ในโรงเรียนเตรียมทหาร
ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
งานเริ่ม 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
ติดต่อสอบถามร่วมงานบุญ
เป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย เป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ
ได้ที่วัดโดยตรง โทร.081-734-9309
พระครูปลัดกมล มหาปญฺโญฺ (เจ้าอาวาส)
1
ขอเชิญร่วมงาน
ผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2562
ณ.วัดบุหัวแหวน
ในโรงเรียนเตรียมทหาร
ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
งานเริ่ม 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
ติดต่อสอบถามร่วมงานบุญ
เป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย เป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ
ได้ที่วัดโดยตรง โทร.081-734-9309
พระครูปลัดกมล มหาปญฺโญฺ (เจ้าอาวาส)

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code 

++++++++++++++++++++++++++++++